June

10 / 2022

Restaurant Garden

January

05 / 2022

Kosovo Leadership Academy

February

27 / 2021

Realizimi i fushës së futbollit në Tiranë!

December

14 / 2020

Projekti i realizuar për Aeroportin e Prishtinës

November

27 / 2020

Projekti i Realizuar në Lagjen Marigona